Tallinna vanalinna graafiline kaart

Tallinna vanalinna graafilise kaardi loomine

Tallinna graafiline kaart ei ole topograafiline kaart - see on terviklik joonistus vanalinnast, mis on küll tehtud nii täpselt, kui vähegi võimalik. Kaart sobib Tallinna vanalinna tundmaõppimiseks ja selles orienteerumiseks, kuid mitte vahemaade täppismõõtmiseks.Tööd kaardiga alustasin jaanuaris 2010 ja lõpetasin augustis 2014, selle käigus olen läbi käinud kõik vanalinna tänavad, õued ja tornid, kuhu vähegi sisse pääseda õnnestus. Joonistuse eeltööna tegin üle 14 600 foto, lisaks sellele olen kasutanud ka erinevaid internetis leiduvaid asjakohaseid materjale, kuid pole ühtegi allikat kopeerinud või kasutanud otsese eeskujuna.

Kaardi aluseks on arvutis koostatud kvartalite-tänavate kontuurjoonistus, mille alusel on pliiatsiga teostatud kaardi eri osade alusjoonistused. Tervikliku kontuurjoonistuse olemasolu arvutis oli vajalik selleks, et joonistuse eri osad hiljem täpselt kokku sobima hakkaksid.

Kuna ühe tervikpildi joonistamine oleks olnud mõõtmetelt liiga suur ja seetõttu ebamugav hiljem arvutisse skanneerimiseks, jaotasin pildi A3-formaadis lehtedele. Joonistamist alustasin iga pildiosa puhul pliiasiga teostatud alusjoonistusest, mille põhjal hakkasin majade kontuure välja joonistama, järk-järgult neile detaile lisades.

Paralleelselt käisin vanalinnas vastava piirkonnaga tutvumas ja pildistamas. Kui mõnesse õue ei õnnestunud pääseda või mõne katuse ehitusest aru ei saanud, otsisin internetist lisapilte. Enamasti midagi ikkagi leidsin, kuigi paaris õues on nt. aknad jäänud joonistamata, sest infot lihtsalt ei leidnud.

Majade kõrguse aluseks oli põhiliselt tänavaserva fassaadide omavaheline võrdlemine, palju aitas tuntud objektide kõrguste teadmine, millega võrdluses tuletasin ülejäänud kõrgused. Originaaljoonistuse mõõtkava oli umbkaudu 1mm=1m, sellest lähtusin.

Toompea ja selle ümbruse puhul oli eeltöö eriti suur, sest arvestada tuli maapinna tõusu. Kui pliiatsiga alusjoonistus tehtud, detailid lisatud, algas tušiga puhtaksjoonistamine. Kasutasin 0,25mm-st rapidograafi. Kokku koosneb mustvalge kaart 16-st A3 ja 6-st A4 formaadis lehest, lisaks mõned lehed hilisemate parandustega. Kogu valminud mustvalge materjal sai arvutisse skanneeritud ja kokku liidetud, arvutis eriti palju järeltöötlust ja viimistlemist tehtud pole.

Et saavutada lõpptulemuse puhtust, tuli värviline osa joonistada eraldi. Selleks printisin valmis tušijoonistuse helehalli tooniga vähendatult 8-le A4 formaadis joonistuspaberi lehele ja alustasin värvipliiatsitega värvimist.

Kuna vahepeal oli palju ununenud, siis tuli fotoarhiiv taas välja otsida, sest majade-katuste õiged värvitoonid polnud enam meeles. Abi oli ka vahepeal ilmunud Google Street view'st, samuti Maa-ameti ortofotodest katuste puhul, muidu oleks pidevalt kohapeal käimisega aega läinud tunduvalt kauem. Värvilise osa sain valmis veidi rohkem kui kahe kuuga.

Kui ka need pildid said arvutisse skanneeritud, algas mustvalge ja värvilise osa kokkupanek ja retušeerimine arvutis. Viimasena joonistasin lisad - mõõtkava ja kompassi tuulteroosi ilmakaarte näitamiseks, lisasin arvutis tausta- ja tänavate tooni, tekstid, linnavaated ja oligi aeg kaart trükki saata.


Jaan Saar

Telli kaart siit

Uudised:

ERMis on uus virtuaalnäitus "Mõisaminiatuurid", mis hõlmab margisarja "Eesti mõisad", mida anti välja aastatel 1999–2010.