VÄIKE TALLINNA VANALINNA GRAAFILINE KAART
Trükitud kvaliteetsele postkaardipaberile, formaat 240x170 mm.